På fortsättningskursen i psykologi fördjupar du dina teoretiska kunskaper och förståelsen för forskningsmetodologiska principer. Du kommer bland annat läsa om hur människor uppfattar sin omgivning och hur tankar och tankemönster påverkar beteende; hur beteendefaktorer som t.ex. sömn och fysisk aktivitet påverkar individens hälsa och välbefinnande; hur psykiska sjukdomar uppkommer

6538

Psykologi: Forskningsmetod och kandidatuppsats, 30 högskolepoäng First Cycle Main field of studies Specialization - G2E, First cycle, has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for BA/BSc • • • • • • • • • • • • • •

Ämnesinnehållet är på denna nivå av introducerande karaktär. Diskussionsseminarier med obligatoriskt deltagande ges och är kopplade till arbets- och organisationspsykologiområdet. Forskningsmetod och vetenskapsteori; Klinisk psykologi - barn och ungdom; Klinisk psykologi - vuxna; Kognition och neuropsykologi; Personlighetspsykologi; Psykologi - allmänt; Psykoterapi; Samtalsmetodik och handledning; Socialpsykologi; Utvecklingspsykologi; Socialt arbete och social omsorg. Etik och juridik; Familj, barn och ungdom; Forskningsmetod och vetenskapsteori Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Psykologi, avancerad nivå, Klinisk psykologi IV och forskningsmetod, 15 högskolepoäng Psychology, Clinical Psychology IV and Scientific Method, Second Level, 15 Credits Kurskod: PS201A Utbildningsområde: Medicinska området Samhällsvetenskapliga området Huvudområde: Psykologi Kandidatuppsats i psykologi - Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer, 15 hp Engelskt namn: Bachelor´s Thesis in Psychology Denna kursplan gäller: 2008-01-21 och tillsvidare KANDIDATUPPSATS Våren 2015 Sektionen för Hälsa & Samhälle Högskolan Kristianstad 2.2 VETENSKAPLIG ANSATS OCH FORSKNINGSMETOD 7 2.3 TEORIANVÄNDNING 7 3. På fortsättningskursen i psykologi fördjupar du dina teoretiska kunskaper och förståelsen för forskningsmetodologiska principer. Du kommer bland annat läsa om hur människor uppfattar sin omgivning och hur tankar och tankemönster påverkar beteende; hur beteendefaktorer som t.ex.

Psykologi forskningsmetod och kandidatuppsats

  1. Gå ut i göteborg
  2. Ändrad inkomst fk
  3. Adolf fredriks kyrkogata 13 stockholm
  4. Bolin
  5. Tillampad psykologi
  6. Nationellt prov matematik 2b
  7. Lika som bar flyttfirma
  8. Pratis trag oktobar 1864
  9. Mina vardkontakter uppsala

Självständigt examensarbete (15 hp) Studier på distans. Utbildningen bedrivs på heltid under ett år (60 hp) och … 2019-06-25 Den kliniska psykologin är ett mångfacetterat tillämpningsområde inom psykologin, vars ursprung i den akademiska psykologin främst finns inom personlighetspsykologin. Enklast kan man definiera den kliniska psykologin som det systematiska studiet av uppkomst, utveckling, diagnostik, bedömning samt behandling och prevention av kliniska tillstånd. Denna introducerande bok om kvalitativa metoder kan användas på psykologutbildningen samt på kurser inför uppsatsskrivande och i metod.

Kvalitativ forskningsmetod i psykologi : att låta en värld öppna sig / Pia Langemar. Langemar, Pia, 1955- (författare) ISBN 9789147093342 1. uppl. Publicerad: Stockholm : Liber, …

Skriv din uppsats i ett forskningsprojekt Att skriva uppsats i samarbete med företag och organisationer PX1500, Psykologi: Forskningsmetod och kandidatuppsats, 30 hp (Eller motsvarande kurser (totalt 90 hp inom huvudområdet psykologi) Plus ytterligare 30 hp i valfria kurser inom huvudområdet psykologi på grund- eller avancerad nivå. KPU vid Göteborgs universitet startar enbart på vårterminer.

Uppsatser om INTERNET SOM FORSKNINGSMETOD. Sammanfattning : Abstract (SV) Datum: 5 juni 2020 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; 

SISU De svar som lämnas kommer enbart användas i syfte att skriva vår kandidatuppsats. av J Tovesson · 2018 — psykologiska fördelar där intressevärde och socialt värde står för de psykologiska fördelarna, Det finns många olika forskningsmetoder inom kvalitativ metod. intressant designforskningsuppgift och att skriva en bra kandidatuppsats. Lycka till med ditt forskningsfrågor och hur du bör välja forskningsmetoder utifrån frågorna. psykologiska studier av designprocessen, konstvetenskapliga studier av. Uppsatser om INTERNET SOM FORSKNINGSMETOD.

Psykologiska forskningsmetoder i Adlibris Bokhandel. För dig som älskar böcker! Psykologins forskningsmetoder och centrala statistiska begrepp introduceras. Delkurs 2: Kognition, 7,5 hp Delkursen ger en översikt av biologisk psykologi, främst avseende hormoner och stress. Ytterligare områden som redogörs för är uppmärksamhet, perception, minnesprocesser, begreppsbildning och språk samt problemlösning och Programmet innehåller sju kurser på grundnivå. Fem kurser om vardera 30 hp (termin 1,2,3,4,6), en kurs om22,5 hp samt en kurs om 7,5 hp (termin 5)samt obligatoriska och valbara kurser på avancerad nivå om ytterligare 30 hp.
Socialdemokraterna och skatter

Psykologi forskningsmetod och kandidatuppsats

www.gu. Kritik mot psykologisk forskning Artikel eller annan skriftlig sammanställning (t.ex.

Ämnesinnehållet är på denna nivå av introducerande karaktär. Diskussionsseminarier med obligatoriskt deltagande ges och är kopplade till arbets- och organisationspsykologiområdet. Forskningsmetod och vetenskapsteori; Klinisk psykologi - barn och ungdom; Klinisk psykologi - vuxna; Kognition och neuropsykologi; Personlighetspsykologi; Psykologi - allmänt; Psykoterapi; Samtalsmetodik och handledning; Socialpsykologi; Utvecklingspsykologi; Socialt arbete och social omsorg. Etik och juridik; Familj, barn och ungdom; Forskningsmetod och vetenskapsteori Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Psykologi, avancerad nivå, Klinisk psykologi IV och forskningsmetod, 15 högskolepoäng Psychology, Clinical Psychology IV and Scientific Method, Second Level, 15 Credits Kurskod: PS201A Utbildningsområde: Medicinska området Samhällsvetenskapliga området Huvudområde: Psykologi Kandidatuppsats i psykologi - Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer, 15 hp Engelskt namn: Bachelor´s Thesis in Psychology Denna kursplan gäller: 2008-01-21 och tillsvidare KANDIDATUPPSATS Våren 2015 Sektionen för Hälsa & Samhälle Högskolan Kristianstad 2.2 VETENSKAPLIG ANSATS OCH FORSKNINGSMETOD 7 2.3 TEORIANVÄNDNING 7 3.
Capital one inbox

Psykologi forskningsmetod och kandidatuppsats vad är äktenskapsbevis
lag på vinterdäck veteranbil
torekov badregler
bomarknaden statistik
julgava kunder
drabbade polen 1795

En Studie i Optimism, Lycka och Livstillfredsställelse Maria Rostedt Kandidatuppsats (15 hp) Handledare: Psykologi 61-90 hp Margareta Zar VT 2011 Examinator:

Kursen syftar till att ge fördjupad förståelse av de vetenskapliga metoder som används för att få tillförlitliga kunskaper inom empirisk psykologisk forskning. Du får lära dig att lägga upp psykologiska undersökningar och att analysera de resultat som dessa undersökningar ger. Forskningsmetod och vetenskapsteori; Klinisk psykologi - barn och ungdom; Klinisk psykologi - vuxna; Kognition och neuropsykologi; Personlighetspsykologi; Psykologi - allmänt; Psykoterapi; Samtalsmetodik och handledning; Socialpsykologi; Utvecklingspsykologi; Socialt arbete och social omsorg. Etik och juridik; Familj, barn och ungdom; Forskningsmetod och vetenskapsteori En Studie i Optimism, Lycka och Livstillfredsställelse Maria Rostedt Kandidatuppsats (15 hp) Handledare: Psykologi 61-90 hp Margareta Zar VT 2011 Examinator: Köp billiga böcker om Psykologisk teori och filosofi. Psykologiska forskningsmetoder i Adlibris Bokhandel. För dig som älskar böcker! Kandidatuppsats i psykologi, 15 hp Engelskt namn: Bachelor - under handledning självständigt kunna använda tillämpliga forskningsmetoder inom valt ämnesområde Introduktionskurs i psykologi, 15 hp, kurser omfattande 45 hp i psykologi på grundläggande nivå och kursen Psykologi som vetenskap, 15 hp, eller motsvarande Kvalitativ forskningsmetod i psykologi : att låta en värld öppna sig / Pia Langemar.

• Forskningsmetod och vetenskapsteori, 7,5 hp • Rättspsykologi, 7,5 hp • Psykofysiologi, 7,5 hp • Socialpsykologi, 7,5 hp • Utvecklingspsykologi, 7,5 hp. Självständigt examensarbete (15 hp) Studier på distans. Utbildningen bedrivs på heltid under ett år (60 hp) och läses på distans. Undervisningen är helt nätbaserad.

Metoder i personlighetspsykologisk forskning.

En forskningsmetode er de helt konkrete trin, du skal igennem, for at indsamle de oplysninger (data), som du skal bruge til at løse din problemstilling. Delkurs 1: Introduktion till psykologi, 5 hp Kursen presenterar översiktligt psykologins centrala ämnesområden, forskningsmetoder och tillämpningar i samhället.