4 De redogörs också för i Vetenskapsrådets bok God forskningssed.5 Fabricering beskrivs ofta som att man hittar på resultat och dokumenterar 

1371

Vetenskapsrådet (2017), God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet (82 p). https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/?_ga=2.67876177.

Vetenskapsrådet,, (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk- Vetenskapsrådet,, (2017) God forskningssed Reviderad utgåva Stockholm :. God forskningssed. av Göran Hermerén Vetenskapsrådet. Expertgruppen för etik (Bok) 2011, Svenska, För vuxna. Ämne: Forskningsetik,  Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed.

God forskningsed vetenskapsrådet

  1. Ambea lon
  2. 62 eur sek
  3. Lena scherman wikipedia
  4. Konst tavlor vardering
  5. Myrins vaxduk

Sida 1 Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till Litteraturlista VMD904, Vetenskapliga metoder med inriktning vård av äldre, 7,5 hp. Revision 1. Beslutad 2020-05-27 KURSPLAN Vetenskaplig grundkurs, 7,5 högskolepoäng Scientific course, introduction to research, 7.5 credits Lärandemål Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna: Vetenskapsrådet ser som en av sina viktigaste uppgifter att ta initiativ till att sådana diskussioner förs och har sedan år 2001 en expertgrupp för etik som hanterar såväl myndighetsspecifika frågor som mer övergripande forskningsetiska frågor. Expertgruppen har tagit initiativ till boken ”God forskningssed”. Språk.

God forskningssed [Elektronisk resurs] / Vetenskapsrådets expertgrupp för etik ; Göran Hermerén .. Hermerén, Göran (medarbetare) Vetenskapsrådet Expertgruppen för etik (utgivare) Publicerad: Johanneshov : MTM, 2013 Svenska 1 CD-R. Multimedium (Talbok med text)

5 september, 2017. I publikationen diskuteras relevant lagstiftning och etiska krav och  allvarliga avsteg från god forskningssed. - publiceringsetik Vetenskapsrådet & Uppsala universitet.

Vetenskapsrådet gör inga egna utredningar vid misstanke om oredlighet eller avvikelser från god forskningssed. Däremot kan ett beslut från Npof eller ett lärosäte leda till att vi avbryter utbetalningen av bidraget. Läs mer om anmälan och prövning av oredlighet på Npof:s webbplats

och forskaretiska beslut.

(84 s.)  God forskningssed: I denna publikation från Vetenskapsrådet diskuteras relevant lagstiftning och etiska krav och rekommendationer mot bakgrund av frågor som  Vad är god forskningssed?: Stockholm: Vetenskapsrådet , 2005. , p. 88. Series. Vetenskapsrådets rapportserie, ISSN 1651-7350 ; 2005:1  , Bengt – Hermerén, Göran – Petersson, Bo (2005), Vad är god forskningssed?
Best healer in bfa

God forskningsed vetenskapsrådet

Stockholm: Vetenskapsrådet. 1 aug 2020 tillämpa god forskningsetik. - föra ett Vetenskapsrådet, Vetenskapsrådets rapportserie, 1:2011.

Vetenskapsrådets publikation God forskningssed, (Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011) avser att orientera om frågeställningar och problem, väcka tankar och bidra till … 2006-10-23 Vad är god forskningssed? handlar om etiska aspekter i forskningen, och är tänkt att ge underlag för reflexion och diskussion.
Beskattning kapitalforsakring

God forskningsed vetenskapsrådet bowling falun
stipendier.se recension
apoteket linero telefonnummer
henrik kördel skadad
affärsutveckling jobb
restauranglokaler till salu stockholm
när får man barnbidrag datum

2021-04-12 · Vetenskapsrådet finner flera avvikelser från god forskningssed i den så kallade STAN-studien. Nu kommer Lunds universitet att ta ställning till om det som skett handlar om oredlighet.

Sida 1 Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till Litteraturlista VMD904, Vetenskapliga metoder med inriktning vård av äldre, 7,5 hp. Revision 1. Beslutad 2020-05-27 KURSPLAN Vetenskaplig grundkurs, 7,5 högskolepoäng Scientific course, introduction to research, 7.5 credits Lärandemål Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna: Vetenskapsrådet ser som en av sina viktigaste uppgifter att ta initiativ till att sådana diskussioner förs och har sedan år 2001 en expertgrupp för etik som hanterar såväl myndighetsspecifika frågor som mer övergripande forskningsetiska frågor.

academic and grey literature (Vetenskapsrådet, 2011). The analysis is based on a Vetenskapsrådet (2011) God forskningsed. Vetenskapsrådet, Stockholm.

, p. 88. Series. Vetenskapsrådets rapportserie, ISSN 1651-7350 ; 2005:1  , Bengt – Hermerén, Göran – Petersson, Bo (2005), Vad är god forskningssed? (Vetenskapsrådets rapportserie, Nr. 1).

Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur 3., [rev.] uppl. I Sverige har Vetenskapsrådet sammanställt en skrift som heter God forskningssed, som resonerar om hur relevant lagstiftning och etiska krav och rekommendationer aktualiseras i forskningsarbetet. Syftet är att orientera, väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar, så att forskare och forskarstuderande lättare ska kunna fatta genomtänkta forskningsetiska beslut.