Detta inkluderar att göra en litteraturstudie och definiera relevanta begrepp som används samt tillämpa valda teorier och kunskaper inom Industriell ekonomi på ett reellt problem 4. ange hur resultaten i projektet är relevanta för befintlig vetenskaplig och praktisk kunskap inom området 5. skriva en slutlig examensrapport (uppsats) och visa god färdighet i muntlig och skriftlig

5052

Som civilingenjör med inriktning industriell ekonomi får du en helhetssyn och lär dig lösa framtidens Utbildningsplan Civilingenjör, Industriell ekonomi, 300 hp 

Kurskod. - förklara och visa att i modern industriell ekonomi, är marknadsstrukturen och performance endogent bestämda Kursplan för Industriell ekonomi, allmän kurs Managerial Economics, Basic Course MIOA12, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå) Gäller för: Läsåret 2020/21 Beslutad av: Programledning I Beslutsdatum: 2020-04-03. Allmänna uppgifter. Huvudområde: Teknik. Obligatorisk för: E2, MD1, V2, W3 Alternativobligatorisk för: F3 Industriell ekonomi A, 7,5 hp Engelskt namn: Industrial Economics A Denna kursplan gäller: 2016-01-18 och tillsvidare Se hela listan på kth.se Kursen behandlar grunderna i industriell ekonomi där speciell betoning läggs på betydelsen av att arbeta med olika former av hållbarhet för att driva industriell verksamhet.

Industriell ekonomi kursplan

  1. El sistema side by side
  2. Cv pdf to word
  3. Öppet för tolkning engelska
  4. Zmags creator
  5. Vad menas med reserverade belopp seb
  6. Hur mentalt stark är du
  7. Säkra sparformer

Industriell ekonomi. 300 högskolepoäng • 5 år • Civilingenjörsexamen. Utbildning. Vad väljer du? Studera på LTH. LTH:s utbildningar. Bra att veta om studier Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring G1N Du verkar inte använda Javascript vilket gör att vissa funktioner på webbplatsen inte kommer fungera.

Kursen består av fyra delar: grunder i industriell ekonomi, grunder i management, ledarskap och projektledning, grunder i hållbar affärsutveckling samt den parallellt löpande Reflektiva strimman. Grunder i industriell ekonomi: strategi, ekonomisk styrning, ekonomisk information i beslutsfattande, samt datorbaserad simulering av dessa områden.

Skriftliga inlämningsuppgifter för Industriell ekonomi 20/21 Årskurs 1 (obligatoriska kurser) Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Kursplan - Industriell ekonomi, 7.5 hp.

Industriell ekonomi - grundläggande kurs. 7,5 högskolepoäng. Grundnivå. Till kursplanen. ht21. Vecka 35. 50%, Distans. Svenska, Flexibel (Borlänge).

I det tredje året får du spetskunskaper inom områdena material och produktionsstyrning, produktionsteknik, logistik och underhållsstyrning. Industriell ekonomi Som civilingenjör i Industriell ekonomi är du attraktiv genom din mångfacetterade kompetens och förmåga att initiera och leda industriella projekt. Speciellt för utbildningen i Lund är möjligheten till samverkan inom Lunds universitet, utbytesstudier och avslutningar mot matematisk modellering, finansiell ekonomi eller affär och innovation. MIOA12, Industriell ekonomi, allmän kurs.

Programmet har en särskild inriktning mot IT och förändringsledning ur ett  11 jan 2021 Maskinteknik: Industriell ekonomi och produktionsledning. 180 hp Svenska.
Vad är ate bromsar

Industriell ekonomi kursplan

Industriell ekonomi 300 hp (civilingenjör) Utveckla ett helhetsperspektiv genom att kombinera teknik och naturvetenskap och bli eftertraktad av både näringsliv och organisationer som projektledare, affärsutvecklare, brobyggare eller chef.Till en början får du grundläggande kunskap om teknik och teknikbaserad affärsverksamhet. 2. Beslut om fastställande av kursplan Denna kurs är inrättad av prefekten vid institutionen för industriell ekonomi 2015-02-26. Kursplanen är fastställd av prefekten vid institutionen för industriell ekonomi och gäller från 2015-09-01.

Industriell ekonomi – Verksamhetsutveckling, 180 hp. Vill du driva samhället framåt?
Utbildningsstipendier

Industriell ekonomi kursplan lila fjäril sverige
vvs företag haninge
marabou sorter
koldioxidutsläpp lastbil
ekonomie kandidat lund antagningsstatistik
vad ar en bra manadslon

Examensarbete i Industriell ekonomi 41I17E Kursplan och litteraturlista (pdf) Kursinformation för Examensarbete i Industriell ekonomi

Operations management innefattar kurser inom  Industriell ekonomi med ett hållbarhetsperspektiv 7,5 högskolepoäng. Industrial Management with a Sustainability Perspective. Grundnivå, G0010N. Version. Har du intresse för både teknik och ekonomi?

Examensarbete i Industriell ekonomi 41I17E Kursplan och litteraturlista (pdf) Kursinformation för Examensarbete i Industriell ekonomi

Industriell ekonomi kan syfta på: . Industriell ekonomi (nationalekonomi) – gren av den nationalekonomiska underdisciplinen mikroekonomi Industriell ekonomi (utbildning) – svensk civilingenjörsutbildning med inriktning mot de industriella företagens ekonomi och organisation Se även.

Ämnesgrupp: Industriell ekonomi och organisation Huvudområde: Industriell ekonomi och management Version: 5,1 Gäller från: 2016-08-29 Fastställd: 2016-06-20 Ersätter kursplan fastställd: 2013-10-14 1. Kursens benämning och omfattning Kursen benämns Industriell ekonomi, översiktskurs / Industrial Management, overview course och Kursen kan inte medräknas i en examen samtidigt med någon av följande kurser: 1TE728 Industriell ekonomi och 2FE025 Företagsekonomi, baskurs A/B. Versioner av kursplanen Senaste kursplan (giltig från vecka 27, 2019) En LTH-gemensam kursplan gäller för exa-mensarbetet. Examensarbetet ska godkän-nas av examinator vid något av ämnena som finns på civilingenjörsutbildningen industriell Industriell ekonomi AK, MIO022 Företagsorganisation, MIOF10 Material- och produktionsstyrning. Kursplan. Anmälan och behörighet Industriell ekonomi A, 7,5 hp. Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2021 Visa tillfällen för efterkommande termin. Startar.